Начало > Неофит Рилски и ново-българската култура

Неофит Рилски и ново-българската култура
Назад
Информация
  • Румяна Радкова
    Наука и изкуство, София - 1983 г.


Интернет-страницата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. Тази интернет-страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 - 2020 г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на интернет-страницата е изцяло отговорност на Община Земен и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз.