Начало > Босилеградският край - български учреждения и личности (1878 - 1912 г.)

Босилеградският край - български учреждения и личности (1878 - 1912 г.)
Назад
Информация
  • Тодор Димитров
    ИС+ - Кюстендил 2000 г.


Интернет-страницата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. Тази интернет-страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 - 2020 г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на интернет-страницата е изцяло отговорност на Община Земен и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз.