Начало > Речник на земенския диалектен говор

Речник на земенския диалектен говор
Назад
Информация
  • СОТИРОВ, Гервази.
    Спомени и бележки - Кюстендил: ИС +, 2009 - 103 с.


Интернет-страницата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. Тази интернет-страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 - 2020 г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на интернет-страницата е изцяло отговорност на Община Земен и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз.